Imunogenetika mezioborová – úspěchy a výzvy

Ústav imunologie LF UP a FN v Olomouci a Česká imunologická společnost pořádají přednáškové odpoledne u příležitosti významného životního jubilea doc. MUDr. Adély Bártové, CSc.:

„Imunogenetika mezioborová – úspěchy a výzvy“.

Přednášky proběhnou dne 11.10.2016 ve 14:00 v budově Teoretických ústavů LF UP (malá pravá posluchárna ve staré budově), Hněvotínská 3, Olomouc.

Srdečně zve vedení Ústavu imunologie

Pozvánka ke stažení

Comments are closed