Navržená témata dizertačních prací pro akademický rok 2016/17

 

Navržená témata dizertačních prací pro akademický rok 2016/17

Témata dizertačních prací pro akademický rok 2016/17 jsou uvedena na stránce zde.

Termín pro podání přihlášky na děkanát LF: do 15. 5. 2016

Termín a místo přijímacího řízení: 16. 6. 2016 – začátek v 10:00 hod.
knihovna Ústavu imunologie LF, Teoretické ústavy LF UP, Hněvotínská 3, Olomouc

Předpokládaný maximální počet přijímaných studentů:
prezenční forma: 7 studentů
kombinovaná forma: 2 studenti

Obsah přijímací zkoušky:
Základy imunologie a příbuzných oborů (biologie, zvláště molekulární, biochemie, genetika apod.), diskutuje se také problematika diplomové (magisterské) práce

Kritéria hodnocení:
Prokázání dostatečných znalostí v oblasti teoretické, případně praktické

Comments are closed