Fotogalerie

22. 10. 2015 Udílení cen TA ČR za Multiepitopovou syntetickou vakcínu proti borelióze pro veterinární aplikace
Udělení ceny za 3.místo v soutěži nejlepší spolupráce roku 2014 za projekt "Rekombinantní vakcína proti lymské borelióze"
Předávání dekretu novému přednostovi ústavu 18.6.2014
Ukončení funkčního období přednosty prof.Weigla 2014
Pracovní skupina Imunomodulace
Laboratorní pokusy
Udělení čestného doktorátu UP prof.MUDr.Jiřímu Městeckému, CSc. 14.5.2013
Návštěva prof.Městeckého
Sjezd alergologů a imunologů v Olomouci 2010

Comments are closed