Biologická léčba – základy teorie a praxe (KIM/VCA51)

Rozdělení stránky:

Zařazení předmětu

Studijní program: Všeobecné lékařství
Název předmětu: Biologická léčba – základy teorie a praxe
Rozvrhová zkratka: KIM/VCA51
Rozvrh výuky: 16 hodin seminářů
Zařazení výuky: 4. ročník, 8. semestr
Počet kreditů: 4
Forma výuky: Semináře

Semináře

Garanti a hlavní vyučující:

Prof. MUDr. Mgr. Milan Raška, Ph.D.
odb. as. Mgr. Michal Křupka, Ph.D.
odb. as. MUDr. Beata Hutyrová, Ph.D.
Prof. Jiří Gallo, Ph.D.
Prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.
Prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.
Prof. Vítězslav Kolek, DrSc.

Výuka: průběžná
Místnost: FN ALE – knihovna Ústavu imunologie v budově Alergologie (F)
Čas: 13:30 – 15:00 hod.
Termín Téma Poč. hod. Vyučující
1 7.3.2017 Úvod do problematiky. Definice biologické léčby, první počátky, současný stav. Látky používané v BL – terapeutické monoklonální protilátky. Látky používané v BL (rekombinantní proteiny). Spektrum pacientů s indikací BL, základní vstupní vyšetření a monitorování průběhu BL. 2 prof. MUDr. Mgr. Milan Raška, Ph.D.
2 14.3.2017 BL v neurologii. 2 zajišťuje Neurologická klinika
3 21.3.2017 BL v hematoonkologii. 2 zajišťuje HOK
4 28.3.2017 BL v onkologii 2 prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.
5 4.4.2017 BL systémových i orgánově specifických autoimunitních nemocí (revmatologie). 2 prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.
6 11.4.2017 BL v alergologii a u nemocí plic. 2 MUDr. Beáta Hutyrová, Ph.D.
prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.
7 18.4.2017 Výhledy BL v ortopedii 2 Prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.
8 25.4.2017 Trendy a výzvy biologické léčby.
Buněčná terapie. Genová terapie. DNA vakcíny. Zápočet.

2 Mgr. Michal Křupka, Ph.D.

Požadavky

Podmínky ukončení: 100% účast v celém rozsahu semináře
Způsob ukončení: Zápočet
Doporučená literatura: Bude k dispozici základní výukový materiál formou vybraných tezí seminářů.

Doplňkově: vybrané texty z přehledových časopisů

Sylabus pro tištěnou verzi

Comments are closed