Klinická imunologie a alergologie (KIM/VCA12)

Rozdělení stránky:

Zařazení předmětu

Studijní program: Všeobecné lékařství
Název předmětu: Klinická imunologie a alergologie
Rozvrhová zkratka: KIM/VCA12
Rozvrh výuky: 9 hodin seminářů
6 hodin praktických cvičení
Zařazení výuky: 4. ročník, 7. semestr
Počet kreditů: 1
Forma výuky: Semináře, praktická cvičení

Semináře

Vyučující: Prof. MUDr. Mgr. Milan Raška, Ph.D.
Odb. as. Mgr. Michal Křupka, Ph.D.

Odb. as. MUDr. Mojmír Račanský
Odb. as. MUDr. Jaroslava Braunová, Ph.D.
Odb. as. MUDr. Zuzana Heřmanová, Ph.D.
Odb. as. MUDr. Beáta Hutyrová, Ph.D.
Výuka: bloková
Místnost: Skupina 4B + 6A TD-2.517
Skupina 1A + 4A TD-2.518
Skupina 5 TD-2.518
Skupina 2 TD-2.517
Skupina 3A + 6B TD-2.520
Skupina 1B + 3B TD-2.517
Čas: 8.00 – 10.15 hod
Termín Téma Poč. hod. Vyučující
1 Pondělí 25.9.2017
Pondělí 6.11.2017
Pondělí 20.11.2017
Úterý 2.1.2018
Pondělí 15.1.2018
Pondělí 22.1.2018
Definice klinické imunologie a návaznost na ostatní obory.
Alergologie: Astma bronchiale – příčiny, projevy, léčba. Sezónní a perzistentní alergická rhinitida, potravinová alergie, alergie naléky, histaminová intolerance – příčiny, projevy, léčba. Alergie na jed blanokřídlého hmyzu, anafylaktická reakce – příčiny, projevy, léčba. Alergenová imunoterapie
3 MUDr. Mojmír Račanský
2 Úterý 26.9.2017
Úterý 7.11.2017
Úterý 21.11.2017
Středa 3.1.2018
Úterý 16.1.2018
Úterý 23.1.2018
Primární a sekundární imunodeficience – rozdělení, možnosti imunologické intervence.
Možnosti imunologické intervence u nádorových onemocnění
3 Odb. as. MUDr. Beáta Hutyrová, Ph.D.
Prof. MUDr. Mgr. Milan Raška, Ph.D.
3 Středa 27.9.2017
Středa 8.11.2017
Středa 22.11.2017
Čtvrtek 4.1.2018
Středa 17.9.2018
Středa 24.1.2018
Autoimunitní onemocnění – přehled, systémová autoimunitní onemocnění, možnosti imunologické intervence, orgánově specifické a orgánově lokalizované autoimunitní choroby.
Imunostimulace a imunomodulace – vakcinace, biologická léčba, současné možnosti imunologické intervence – přehled.
3 Odb. as. MUDr. Zuzana Heřmanová, Ph.D.
Odb. as. Mgr. Michal Křupka, Ph.D.

Praktická cvičení

Vyučující: Odb. as. Mgr. Michal Křupka, Ph.D.

Odb. as. MUDr. Mojmír Račanský
Odb. as. MUDr. Jaroslava Braunová, Ph.D.
Odb. as. MUDr. Beáta Hutyrová, Ph.D.
MUDr. Eva Koukalová
Výuka: bloková
Čas: 11.00 – 12.30 hod.
Skupiny: Skupina 4B + 6A
Skupina 1A + 4A
Skupina 5
Skupina 2
Skupina 3A + 6B
Skupina 1B + 3B
Výukový den / místnost Téma/vyučující Poč. hod.
1 Pondělí 25.9.2017 CENTESIMO
Pondělí 6.11.2017 CENTESIMO
Pondělí 20.11.2017 CENTESIMO
Úterý 2.1.2018 CENTESIMO
Pondělí 15.1.2018 CENTESIMO
Pondělí 22.1.2018 CENTESIMO
Klinická alergologie I
Anafylaktická reakce – nácvik zásahu u anafylaktické reakce
MUDr. Račanský, MUDr. Braunová
MUDr. Račanský, MUDr. Braunová
MUDr. Račanský, MUDr. Braunová
MUDr. Račanský, MUDr. Braunová
MUDr. Račanský, MUDr. Braunová
MUDr. Račanský, MUDr. Braunová
2
2 Úterý 26.9.2017 Učebna budova F
Úterý 7.11.2017 Učebna budova F
Úterý 21.11.2017 Učebna budova F
Středa 3.1.2018 Učebna budova F
Úterý 16.1.2018 Učebna budova F
Úterý 23.1.2018 Učebna budova F
Klinická alergologie II
Praktická ukázka alergologických vyšetřovacích metod – kožní testy, spirometrie
MUDr. Braunová, MUDr. Hutryrová
MUDr. Braunová, MUDr. Koukalová
MUDr. Braunová, MUDr. Koukalová
MUDr. Braunová, MUDr. Hutryrová
MUDr. Braunová, MUDr. Hutryrová
MUDr. Braunová, MUDr. Hutryrová
2
3 Středa 27.9.2017 Učebna budova F
Středa 8.11.2017 Učebna budova F
Středa 22.11.2017 Učebna budova F
Čtvrtek 4.1.2018 Učebna budova F
Středa 17.1.2018 Učebna budova F
Středa 24.1.2018 Učebna budova F
Klinická imunologie
Vybrané komentované kazuistiky, konzultace
MUDr. Braunová, Mgr. Křupka
MUDr. Braunová, Mgr. Křupka
MUDr. Braunová, Mgr. Křupka
MUDr. Braunová, Mgr. Křupka
MUDr. Braunová, Mgr. Křupka
MUDr. Braunová, Mgr. Křupka
2

Součástí praktických vičení je i exkurze do laboratoří, proto každý student musí mít s sebou plášť, přezůvky a jmenovku!!! U praktických cvičení je nutné aby byl student teoreticky připraven v rozsahu daného tématu v doporučeném skriptu laboratorních metod (viz doporučená literatura).

Požadavky

Podmínky ukončení: 100% účast na praktikách, zápočet
Způsob ukončení: zkouška
Doporučená literatura: Krejsek J., Andrýs C., Krčmová I. (2016) Imunologie člověka, Garamon, Hradec Králové.
Křupka M. et al. (2017) Základy imunofarmakologie, Vydavatelství UP Olomouc.
Panzner P., Špičák V. (2004) Alergologie, Galén, Praha.

Sylabus pro tištěnou verzi

Comments are closed