Lékařská imunologie (KIM/VCB12)

Rozdělení stránky:

Zařazení předmětu

Studijní program: Všeobecné lékařství
Název předmětu: Lékařská imunologie
Rozvrhová zkratka: KIM/VCB12
Rozvrh výuky: 14 hodin přednášek
12 hodin praktických cvičení
Zařazení výuky: 3. ročník, 6. semestr
Počet kreditů: 4
Forma výuky: Seminář, praktická cvičení

Přednášky

Vyučující: prof. MUDr. Mgr. Milan Raška, Ph.D.
prof. MUDr. Evžen Weigl, CSc.
doc. MUDr. František Mrázek, Ph.D.
odb. as. Mgr. Michal Křupka, Ph.D.
odb. as. Ing. Eva Kriegová, Dr.
Výuka: průběžná
Místnost: velká posluchárna TÚ
Čas: 7:40 – 9:15 hod
Termín Téma Vyučující
1 17.2.2017 Úvod do imunologie, historie, mechanismy nespecifické imunity Prof. MUDr. Mgr. Milan Raška, Ph.D.
Prof. MUDr. Evžen Weigl, CSc.
2 3.3.2017 Mechanismy specifické imunity – antigen, humorální imunita, slizniční imunita, ochranné funkce epitelů. Mgr. Michal Křupka, Ph.D.
3 17.3.2017 HLA systém, zpracování a prezentace antigenu buňkami, interakce specifické a nespecifické imunity. prof. MUDr. Mgr. Milan Raška, Ph.D.
4 31.3.2017 Mechanismy specifické imunity – buněčná, NK buňky. prof. MUDr. Mgr. Milan Raška, Ph.D.
5 28.4.2017 Cytokiny a jiné regulační mechanismy imunity. Ing. Eva Kriegová, Dr.
6 12.5.2017 Protiinfekční a protinádorová imunita prof. MUDr. Mgr. Milan Raška, Ph.D.
7 26.5.2017 Reakce přecitlivělosti jako mechanismus imunologicky mediovaných patologických stavů. Zápočtový test. doc. MUDr. František Mrázek, Ph.D.

Praktická cvičení

Vedoucí vyučující: Mgr. Michal Křupka, Ph.D.
Výuka: v blocích, FN ALE – knihovna Ústavu imunologie v budově F (Alergologie)
Čas: 10:45 – 13:00 hod
Počet studentů ve skupině: Studenti se budou zapisovat do skupin max. po 15 osobách. Každá skupina bude mít praktická cvičení 4×3 vyuč. hodiny a to vždy v pondělí, úterý nebo středu, podle bloku, do kterého se studenti zapíší.
Výukové bloky
dny I. blok II. blok III. blok IV. blok
Po 13.2. 20.2. 27.2. 6.3. 6.3. 13.3. 20.3. 27.3. 27.3. 3.4. 10.4. 17.4.
Út 14.2. 21.2. 28.2. 7.3. 7.3. 14.3. 21.3. 28.3. 28.3. 4.4. 11.4. 18.4. 18.4. 25.4. 2.5. 9.5.
St 15.2. 22.2. 1.3. 8.3. 8.3. 15.3. 22.3. 29.3. 29.3. 5.4. 12.4. 19.4. 19.4. 26.4. 3.5. 10.5.
Mgr. Křupka Doc. Mrázek Dr. Kriegová

Témata praktických cvičení

I. Vyšetřování parametrů humorální imunity
Vyučující: odb. as. Mgr. Michal Křupka, Ph.D.
Imunologie jako obor laboratorní medicíny – část 1:
 1. Organizace a náplň praktických cvičení.
 2. Úvod do imunologické laboratorní diagnostiky: stručné indikace vyšetření, zásady odběru materiálu, metodické přístupy.
 3. Laboratorní diagnostika imunodeficitů 1. Vyšetření tříd a podtříd imunoglobulinů. Stanovení složek a aktivity komplementu.
 4. Laboratorní vyšetření u onemocnění z autoimunity, stanovení autoprotilátek.
 5. Demonstrace vybraných laboratorních postupů
II. Vyšetřování parametrů buněčné imunity
Vyučující: odb. as. Mgr. Michal Křupka, Ph.D.
Imunologie jako obor laboratorní medicíny – část 2:
 1. Laboratorní diagnostika imunodeficitů 2. Vyšetření lymfocytárních subpopulací.
 2. Test blastické transformace lymfocytů.
 3. Vyšetření fagocytózy.
 4. Laboratorní diagnostika alergických onemocnění. Vyšetření celkového a specifického IgE, testy k průkazu aktivity basofilů.
 5. Demonstrace vybraných laboratorních postupů
III. Vyšetření HLA znaků a anti-HLA protilátek, zajištění histokompatibility u transplantací, asociace HLA s chorobami
Vyučující: Doc. MUDr. František Mrázek, Ph.D.
 1. HLA typizace – sérologické a molekulárně-biologické metody, vyšetření anti-HLA protilátek, imunologické aspekty transplantace orgánů a krvetvorných kmenových buněk, zajištění histokompatibility mezi dárcem a příjemcem, asociace HLA s chorobami v diagnostice.
IV. Molekulárně biologické metody v imunologii NGS
Vyučující: odb. as. Ing. Eva Kriegová, Dr.
 1. Vyšetřování mutací a polymorfismů v klinické praxi, principy sekvenování a dalších molekulárně-biologických metod, klinické příklady využití molekulárně-biologických metod v imunologii a interpretace výsledků
 2. Zápočtový test, udělení zápočtu

Součástí praktických cvičení je i exkurze do laboratoří, proto každý student musí mít s sebou plášť, přezůvky a jmenovku!!! U praktických cvičení je nutné aby byl student teoreticky připraven v rozsahu daného tématu v doporučeném skriptu laboratorních metod (viz doporučená literatura).

Požadavky

Podmínky ukončení: Získání zápočtu po absolvování všech seminářů a praktik a dosažení > 80 % bodů v závěrečném testu.
Způsob ukončení: Zápočet
Doporučená literatura: Hořejší V, Bartůňková J: Základy imunologie (2.vyd.)
Raška M. a kolektiv: Imunologické vyšetřovací metody pro studenty LF UP v Olomouci. UP Olomouc, 2013, Neprodejné, zapůjčeno v rámci výuky.

Sylabus pro tištěnou verzi

Comments are closed