Vakcinace (KIM/VCB52)

Rozdělení stránky:

Zařazení předmětu

Studijní program: Všeobecné lékařství
Název předmětu: Vakcinace
Rozvrhová zkratka: KIM/VCB52
Rozvrh výuky: 10 hodin seminářů
Zařazení výuky: 5. ročník, 10. semestr
Počet kreditů: 2
Forma výuky: Semináře

Semináře

Vyučující: prof. MUDr. Evžen Weigl,CSc.
prof. MUDr. Mgr. Milan Raška, Ph.D.
doc. MUDr. Dagmar Horáková, Ph.D.
MUDr. Jana Vlčková
Mgr. Michal Křupka, Ph.D.
Výuka: průběžná
Místnost: Výuková místnost Ústavu preventivního lékařství
Čas: 14:00 – 15:30 hod.
Termín Téma Poč. hod. Vyučující
1 7.3.2017 Imunologická podstata očkování. Současný stav a budoucí vývoj. 2 prof. MUDr. Evžen Weigl, CSc.
prof. MUDr. Mgr. Milan Raška, Ph.D.
2 21.3.2017 Epidemiologické aspekty imunizace. Očkování jako preventivní intervence. 2 MUDr. Jana Vlčková
doc. MUDr. Dagmar Horáková, Ph.D.
3 4.4.2017 Modelové situace při výjezdu do zahraničí, nácvik praktických dovedností, mezinárodní očkovací průkaz 2 MUDr. Jana Vlčková
doc. MUDr. Dagmar Horáková, Ph.D.
4 18.4.2017 Novinky v imunizaci,očkování imunodeficientních osob, nežádoucí účinky vakcín 2 MUDr. Jana Vlčková
doc. MUDr. Dagmar Horáková, Ph.D.
5 2.5.2017 Sociální aspekty vakcinace, antivakcinační hnutí. Možnosti vakcinační intervence u neinfekčních a nádorových onemocnění. 2 Mgr. Michal Křupka, Ph.D.

Požadavky

Podmínky ukončení: 100% účast v celém rozsahu semináře
Způsob ukončení: zápočet
Doporučená literatura: Raška, M., Křupka, M. DNA – vakcinace – základní mechanismy.
Beran, J., Havlík, J. Lexikon očkování.
Beran, J., Havlík, J., Vonka, V. Očkování.
Beran, J., Vaništa, J. Základy cestovní medicíny.

Sylabus pro tištěnou verzi

Comments are closed