Základy klinické imunologie a alergologie (KIM/VCB21) – ZS

Rozdělení stránky:

Zařazení předmětu

Studijní program: Všeobecné lékařství
Název předmětu: Základy klinické imunologie a alergologie (volitelný předmět)
Rozvrhová zkratka: KIM/VCB21
Rozvrh výuky: 15 hodin seminářů
Zařazení výuky: 4. ročník, 7. semestr (zimní)
Počet kreditů: 4
Forma výuky: Semináře

Semináře

Vyučující: MUDr. Jaroslava Braunová, Ph.D.
Mgr. Michal Křupka, Ph.D.
Doc. MUDr. Mgr. Milan Raška, Ph.D.
Výuka: průběžná
Místnost: FN ALE – knihovna Ústavu imunologie v budově Alergologie
Čas: 13:00 – 15:15 hod.
Termín Téma Poč. hod. Vyučující
1 20.10.2015 Úvod do alergologie.
Přehled základních klinických jednotek, vyšetřovací metody.
3 MUDr. Jaroslava Braunová, Ph.D.
2 27.10.2015 Formy a projevy alergické reakce 1. typu – alergie na potraviny, na léky, hmyzí bodnutí, projevy profesionální alergie.
Nové možnosti diagnostiky a léčby bronchiálního astmatu.
3 MUDr. Jaroslava Braunová, Ph.D.
3 3.11.2015 Trendy antialergické léčby.
Alergenová imunoterapie.
Anafylaxe, anafylaktický šok: rizikové skupiny, projevy, léčba.
3 MUDr. Jaroslava Braunová, Ph.D.
4 10.11.2015 Úvod do klinické imunologie. Autoimunitní choroby (systémové / orgánově specifické).
Nádory a imunita.
Imunologie dětského věku / stárnutí. Imunomodulační léčba.
3 Mgr. Michal Křupka, Ph.D.
Doc. MUDr. Mgr. Milan Raška, Ph.D.
5 24.11.2015 Imunita a mikroorganismy.
Imunodeficity.
Imunokompromitovaný pacient z pohledu různých odborností.
Místo imunologických vyšetřovacích metod v diferenciální diagnostice.
3 Mgr. Michal Křupka, Ph.D.
Doc. MUDr. Mgr. Milan Raška, Ph.D.

Požadavky

Podmínky ukončení: 100% účast v celém rozsahu semináře
Způsob ukončení: kolokvium
Doporučená literatura: Špičák, V., Panzner, P. Alergologie. Galén, 2004. ISBN 807262265X.

Krejsek, J., Kopecký, O. Klinická imunologie. Nucleus HK, 2004. ISBN 80-86225-50-X.

Buc, M. Základná a klinická imunológia. UK Bratislava, 2009. ISBN 9788022325790.

Vybrané kazuistiky z výukového materiálu: Raška M. a kolektiv: Imunologické vyšetřovací metody pro studenty LF UP v Olomouci. UP Olomouc, 2013, Neprodejné, zapůjčeno v rámci výuky.

Sylabus pro tištěnou verzi

Comments are closed