Základy imunologie (KIM/ZUA12)

Rozdělení stránky:

Zařazení předmětu

Studijní program: Zubní lékařství
Název předmětu: Základy imunologie
Rozvrhová zkratka: KIM/ZUA12
Rozvrh výuky: 15 hodin přednášek
15 hodin praktických cvičení
Zařazení výuky: 4. ročník, 7. semestr
Počet kreditů: 2
Forma výuky: Přednášky, praktická cvičení

Přednášky

Vyučující: Prof. MUDr. Mgr. Milan Raška, Ph.D.
Prof. MUDr. Evžen Weigl, CSc.
Doc. MUDr. František Mrázek, Ph.D.
Odb. as. MUDr. Jaroslava Braunová, Ph.D.
Odb. as. MUDr. Zuzana Heřmanová
Odb. as. Ing. Dr. Eva Kriegová
Výuka: průběžná
Místnost: Velká posluchárna
Čas: 13:30 – 15:05 hod.
Termín Téma Poč. hod. Vyučující
1 21.9.2017 Úvod

Imunitní systém jako 3. homeostatický regulační systém; struktura, základní složky. Charakteristika imunitní odpovědi.
Mechanismy přirozené imunity – buněčné, humorální
Toll-like receptory, inflamazomy
(fagocytóza, komplement, proteiny akutní fáze).
2 Prof.MUDr.M.Raška, Ph.D.
Prof.MUDr.E.Weigl, CSc.
2 5.10.2017 Hlavní histokompatibilní komplex (teorie a praxe)
Genová organizace, struktura, funkce. Úloha při rozpoznání a prezentaci antigenu. Jiné polymorfní imunitní geny. Praktické dopady s důrazem na transplantace orgánů a kmenových buněk.
2 doc. MUDr. František Mrázek, Ph.D
3 19.10.2017 Mechanismy získané imunity
Protilátková složka specifické imunity (Imunoglobuliny – struktura, genetický základ diverzity protilátek).
Buněčné mechanismy specifické imunity (Lymfocyty – klasifikace, funkční rozdělení).
2 Prof.MUDr.M.Raška, Ph.D.
4 2.11.2017 Cytokiny a jiné regulační mechanismy imunity
Struktura a funkce imunitních mediátorů a jejich vzájemné vztahy, anticytokinová terapie. Regulační T-lymfocyty.
2 Ing. Eva Kriegová, Dr.
5 16.11.2017 Teoretické základy klinické imunologie I – imunopatologické reakce
Mechanismy imunopatologických reakcí (typy přecitlivělosti I-IV), reakce I. typu (alergie) vč. základních praktických otázek (anafylaktický šok).
2,5 doc. MUDr. František Mrázek, Ph.D.
6 30.11.2017 Teoretické základy klinické imunologie II – onemocnění z autoimunity
Základní teoretické aspekty, přehled orgánových/systémových autoimunitních chorob, nové možnosti léčby na imunologických principech.
2,5 MUDr. Zuzana Heřmanová
7 14.12.2017 Novinky z imunologie, aktuální otázky výzkumu v oboru
Imunologie jako obor laboratorní medicíny
Spolupráce s ostatními specializacemi v klinické diagnostice i biomedicínském výzkumu.
2 Prof. MUDr. Mgr. Milan Raška, Ph.D.

Praktická cvičení

Vedoucí vyučující: Mgr. Michal Křupka, Ph.D.
Prof. MUDr. Mgr. Milan Raška, Ph.D.
Doc. MUDr. František Mrázek, Ph.D.
MUDr. Jaroslava Braunová, Ph.D.
Výuka: Průběžná
Čas: 8:00 – 9:35 hod. 1. skupina (pondělí)
8:00 – 9:35 hod. 2. skupina (úterý)
10:45 – 12:20 hod. 3. skupina (středa)
10:45 – 12:20 hod. 4. skupina (čtvrtek)
Místnost: FN ALE – knihovna Ústavu imunologie v budově Alergologie
Termín Téma Poč. hod.
1 18.9.2017
19.9.2017
20.9.2017
21.9.2017
Organizace a náplň praktických cvičení.
Úvod do imunologické laboratorní diagnostiky – stručné indikace vyšetření, zásady odběru materiálu.
Vyšetřovací metody v buněčné imunologii. Demonstrace technik v laboratoři.
Mgr. Křupka
2
2 2.10.2017
3.10.2017
4.10.2017
5.10.2017
Laboratorní aspekty transplantací.
Vyšetření HLA systému a jiných imunogenetických parametrů.
Demonstrace technik v laboratoři.
doc. Mrázek
2
3 16.10.2017
17.10.2017
18.10.2017
19.10.2017
Imunologické aspekty zubního lékařství, slizniční imunita a její vyšetřování.
HIV-infekce.
prof. Raška
2
4 30.10.2017
31.10.2017
1.11.2017
2.11.2017
Stanovení parametrů humorální imunity.
Laboratorní vyšetření u onemocnění z autoimunity, stanovení autoprotilátek.
Možnosti laboratorní diagnostiky alergických onemocnění.
Demonstrace technik v laboratoři.
Mgr. Křupka
2
5 13.11.2017
14.11.2017
15.11.2017
16.11.2017
Vyšetření „alergického“ pacienta (anamnéza, testování, expoziční testy, požadavky na laboratoř).
Vyšetření „imunologického“ pacienta (anamnéza, klin. vyšetření, požadavky na laboratoř).
Spektrum alergologických onemocnění.
Pollinosis. Rhinitis alergica.
MUDr. Braunová
2
6 27.11.2017
28.11.2017
29.11.2017
30.11.2017
Respirační infekty z pohledu stomatologa.
Asthma bronchiale.
MUDr. Braunová
2
7 11.12.2017
12.12.2017
13.12.2017
14.12.2017
Léková a potravinová alergie. Alergie na hmyzí bodnutí. Anafylaktický šok.
MUDr. Braunová

Zápočet

3

Součástí praktických cvičení je i exkurze do laboratoří, proto každý student musí mít s sebou plášť, přezůvky a jmenovku!!! U praktických cvičení je nutné aby byl student teoreticky připraven v rozsahu daného tématu v doporučeném skriptu laboratorních metod (viz doporučená literatura).

Požadavky

Podmínky ukončení: 100% účast na praktikách, zápočet
Způsob ukončení: Zkouška
Doporučená literatura: ZÁKLADY IMUNOLOGIE pro zubní a všeobecné lékaře, Ivan Šterzl a kolektiv učební texty Univerzity Karlovy v Praze
IMUNOLOGICKÉ VYŠETŘOVACÍ METODY PRO STUDENTY LF UP V OLOMOUCI Raška M. a kolektiv: UP Olomouc, 2016.
ZÁKLADY IMUNOLOGIE, Václav Hořejší, Jiřina Bartůňková, 4. vydání, Triton

Sylabus pro tištěnou verzi

Comments are closed