Biologická léčba - základy teorie a praxe


Studijní program: Všeobecné lékařství

Název předmětu: Biologická léčba - základy teorie a praxe


Rozvrhová zkratka: KIM/VCA51 

Rozvrh výuky: 16 hodin seminářů

Zařazení výuky: 4. ročník, 8. semestr

Počet kreditů: 4

Forma výuky: Semináře


Podmínky ukončení:
100% účast v celém rozsahu semináře

Způsob ukončení: zápočet


Doporučená literatura:
Bude k dispozici základní výukový materiál formou tezí seminářů č. 1a 8.

Doplňkově: vybrané texty z přehledových časopisů (aktualizace při zahájení výuky). 


Sylabus ke stažení 

Sylaby a studijní materiály jsou dostupné na platformě MOODLE