HLA laboratoř

HLA laboratoř Ústavu imunologie (ÚI) FN a LF UP Olomouc provádí specializovaná vyšetření tkáňové slučitelnosti (HLA znaků a protilátek) pro zajištění transplantací orgánů, krvetvorných kmenových buněk (kostní dřeně) a pomocnou diagnostiku některých autoimunitních onemocnění. Jako jediná na Moravě je naše laboratoř držitelem akreditace Evropské federace pro imunogenetiku (EFI) k provádění širokého spektra imunogenetických vyšetření. V rámci Ústavu imunologie je HLA laboratoř akreditována také Českým institutem pro akreditaci (ČIA) podle normy pro zdravotnické laboratoře ISO15189. HLA laboratoř působí také jako dárcovské centrum Českého národního registru dárců dřeně (www.kostnidren.cz).

Naše výzkumné aktivity se do značné míry odvozují od zdravotnického zaměření HLA laboratoře. V současné době se věnujeme zejména studiu imunogenetických a imunologických parametrů, které souvisejí s výskytem komplikací po transplantaci krvetvorných kmenových buněk. Zaměřujeme se také na charakterizaci unikátních HLA variant a neobvyklých somatických (nádorových) mutací v HLA genech u pacientů s hemato-onkologickými chorobami. V oblasti transplantací ledvin a plic se zabýváme vlivem přítomnosti HLA protilátek u příjemců na rozvoj humorální rejekce transplantovaného štěpu. Podílíme se také na výzkumu prognostických imunologických faktorů u systémových chorob pojiva. V našich aktivitách spolupracujeme v rámci LF UP s Laboratoří molekulární imunologie ÚI, Hemato-onkologickou klinikou a III. interní klinikou - nefrologickou, revmatologickou a endokrinologickou. Členové skupiny se věnují rovněž pregraduální a postgraduální výuce lékařské imunologie na LF UP a externí výuce na Vyšší odborné škole zdravotnické v Olomouci.