Klinická imunologie
a alergologie


Studijní program: Všeobecné lékařství

Název předmětu: Klinická imunologie a alergologie


Rozvrhová zkratka: KIM/VCA12
Rozvrh výuky: 9 hodin seminářů, 6 hodin praktických cvičení
Zařazení výuky: 4. ročník, 7. semestr
Počet kreditů: 1
Forma výuky: Semináře, praktická cvičení


Podmínky ukončení: 100% účast na praktikách, zápočet

Způsob ukončení: zkouška

Doporučená literatura:
Krejsek J., Andrýs C., Krčmová I. (2016) Imunologie člověka, Garamon, Hradec Králové.
Křupka M. et al. (2017) Základy imunofarmakologie, Vydavatelství UP Olomouc.Panzner
P., Špičák V. (2004) Alergologie, Galén, Praha. 


Sylabus ke stažení 

Sylaby a studijní materiály jsou dostupné na platformě MOODLE