Molekulární imunologie

Hlavní odborné zájmy: Imunogenetika, chemokinové receptory a jejich ligandy, zánět, charakterizace biomarkerů

Skupina se zabývá studiem molekulárních mechanismů vybraných imunitních dějů u zánětlivých plicních a revmatických onemocnění, hematologických malignit a nemocí pohybového aparátu, včetně závažných komplikací jako je osteolýza po implantacích endoprotéz. 

Zaměřujeme se zejména na studium genetické predispozice ke studovaným onemocněním, klinickým fenotypům, příp. komplikacím, které doplňujeme studiem funkčního dopadu genetických změn na RNA a proteinovou expresi.

Dále studujeme roli klíčových mediátorů zánětu v patogenezi studovaných onemocnění na molekulární, genetické i buněčné úrovni.

Jedná se o klinicky orientovaný výzkum v úzké spolupráci s předními klinickými pracovišti Fakultní nemocnice v Olomouci a informatiky z VŠB-Technické univerzity Ostrava (Fakulta elektrotechniky a informatiky).