Rutinní laboratorní diagnostika imunopatologických stavů


Laboratoře zajišťují specializovanou laboratorní diagnostiku v oblasti humorální a buněčné imunity s využitím širokého spektra moderních vyšetřovacích postupů jako jsou např. ELISA metody, nefelometrie, nepřímá imunofluorescence, fluoroenzymoimunoassaye, imunobloty/doty a průtoková cytometrie. Aktuální nabídka vyšetření laboratoří je uvedena v Katalogu laboratorních vyšetření, který je dostupný na internetových stránkách www.fnol.cz.

Imunologická laboratorní vyšetření jsou prováděna u pacientů při podezření na alergické onemocnění, autoimunitní onemocnění, imunodeficience a při chronických zánětlivých stavech.

Imunologické vyšetření je poskytováno pro pacienty z FNOL i pro pacienty ze specializovaných ambulancí spádové oblasti.

Laboratoře jsou od roku 2013 akreditovány k vyšetřování klinického materiálu a laboratorní diagnostice v oblastech alergologie a klinické imunologie, imunogenetiky, molekulární genetiky a k odběru žilní krve podle ČSN EN ISO 15189:2013.