Vakcinace

Studijní program: Všeobecné lékařství

Název předmětu: Vakcinace


Rozvrhová zkratka: KIM/VCB52

Rozvrh výuky: 10 hodin seminářů

Zařazení výuky: 5. ročník, 10. semestr

Počet kreditů: 2

Forma výuky: Semináře


Podmínky ukončení:
100% účast v celém rozsahu semináře

Způsob ukončení: zápočet

Doporučená literatura:
Kollárová, H. a kol. Vybrané kapitoly z epidemiologie. Olomouc: LF UP, 2017. ISBN 978-80-244-5230-2.
Raška, M., Křupka, M. DNA - vakcinace - základní mechanismy.
Beran, J., Havlík, J. Lexikon očkování.
Beran, J., Havlík, J., Vonka, V. Očkování.
Beran, J., Vaništa, J. Základy cestovní medicíny.
Křupka M. et al. (2017) Základy imunofarmakologie. 


Sylabus ke stažení 

Sylaby a studijní materiály jsou dostupné na platformě MOODLE