Věda a výzkum

Imunomodulace

Skupina imunomodulace se zabývá již 15 let studiem mechanismů navození imunitní odpovědi vůči vybraným protektivním antigenům... více 


Rutinní laboratorní diagnostika imunopatologických stavů

Laboratoře zajišťují specializovanou laboratorní diagnostiku v oblasti humorální a buněčné imunity s využitím širokého spektra moderních vyšetřovacích postupů... více

HLA Laboratoř

HLA laboratoř Ústavu imunologie (ÚI) FN a LF UP Olomouc provádí specializovaná vyšetření tkáňové slučitelnosti (HLA znaků a protilátek) pro zajištění transplantací orgánů... více


Molekulární imunologie

Hlavní odborné zájmy: Imunogenetika, chemokinové receptory a jejich ligandy, zánět, charakterizace biomarkerů

Skupina se zabývá studiem molekulárních mechanismů vybraných imunitních dějů... více


Projekty OP VVV realizované ústavem Imunologie