Vzdělávací akce


Slizniční imunitní systém a tolerance

Přednáška 
Prof. MUDr. Jiřího Městeckého, Ph.D. 

University of Alabama at Birmingham, Alabama, USA  


Termín konání: Přednáška se uskuteční 9. května 2018 v 15:00 hodin
Místo konání: Velká posluchárna Teoretických ústavů LF UP v Olomouci, Hněvotínská 3


Povinný specializační kurz pro základní obor Alergologie a klinická imunologie


Termín konání: 23. 4. - 27. 4. 2018

Místo konání: zasedací místnosti Děkanátu LF, Lékařská fakulta UP Olomouc, Hněvotínská 3, (TÚ stará budova, 1. poschodí) Konference
Lymeská borelióza 2018


Konference "Lymeská borelióza 2018" bude věnována především dvěma kontroverzním tématům. Autoimunitě a únavovému syndromu (stavy chronické únavy).

Oba fenomény jsou často spojovány s borreliovou infekcí a jejich etiologie, diagnostika a přístup k terapii vyvolávají bouřlivé diskuse. Uvedená témata hodláme diskutovat v širších souvislostech, jak na platformě infekční imunologie, tak z pohledu zkušených klinických pracovníků. Proto bude i v rámci této konference věnována samostatná přednáška terapii Lymeské boreliózy. Stejně jako loni budou mít slovo i pacienti.  Termín konání: 
10. května, od 9:00 - 17:00

Místo konání: Clarion Congress Hotel, Jeremenkova 36 Olomouc