Zaměstnanci 

Molekulární imunologieVedoucí týmu
: doc. Ing. Eva Kriegová, Dr.Členové týmu:
Mgr. Tereza Dýšková, Ph.D.
Mgr. Petra Schneiderová
Ing. Regina Fillerová. Ph.D.
Mgr. Anna Petráčková
Mgr. Zuzana Mikulková, Ph.D.
Mgr. Gabriela Gabčová
Mgr. Veronika Šmotková Kraiczová
Dr. Gayane Manukyan, Ph.D.
Bc. Radmila Bartová
Bc. Petra Gregorová
Bc. Martin Dihel
Bc. Ondřej Janča


Kontakt:
doc. Ing. Eva Kriegová, Dr., Ústav imunologie LF UP, Hněvotínská 3, CZ-77900 Olomouc, email: eva.kriegova@fnol.cz