Zaměstnanci


Vedení ústavu

Prof. MUDr. Mgr. Milan Raška, Ph.D. 

více...

Přednosta ústavu, Vedoucí výzkumné skupiny Imunomodulace 

E-mail: milan.raska@upol.cz

Tel: +420 / 585 632 751

ORCID


MUDr. Zuzana Heřmanová, Ph.D.

více...

Zástupce přednosty pro léčebnou péči

E-mail: zuzana.hermanova@fnol.cz

Tel: +420 /  585 632 392


Mgr. Michal Křupka, Ph.D. 

více...

Zástupce přednosty pro výuku 

E-mail: krupka.olomouc@gmail.com

Tel: +420 / 585 632 766 


Mgr. Jana Rábková


Asistentka přednosty

E-mail: jana.rabkova@seznam.cz

Tel: +420 / 585 632 752 Akademičtí pracovníci


Prof. MUDr. Evžen Weigl, CSc.


E-mail: weigl@tunw.upol.cz

Tel: +420 / 585 632 284 


Prof. MUDr. František Mrázek, Ph.D.

více...

E-mail: frantisek.mrazek@fnol.cz

Tel: +420 / 585 632 393


odb.as. MUDr. Jaroslava Braunová, Ph.D.

E-mail: jaroslava.braunova@fnol.cz

Tel: +420 / 585 634 788 


doc. Ing. Eva Kriegová, Dr.


Hlavní odborné zájmy: Chemotaktické receptory a jejich ligandy, charakterizace biomarkerů, imunogenetika.

E-mail: eva.kriegova@fnol.cz

Tel: +420 / 585 632 280 


odb.as. MUDr. Beáta Hutyrová, Ph.D.

více...


E-mail: beata.hutyrova@fnol.cz

Tel: +420 / 588 444 791 


odb.as. RNDr. Marta Ordeltová

více...

E-mail: marta.ordeltova@fnol.cz

Tel: +420 / 585 632 394


Mudr. Mojmír Račanský

 


Vědečtí pracovníci

Mgr.Petr Kosztyu, Ph.D.

 
E-mail: kosztyu.petr@gmail.com

Tel: +420 / 585 632 766 


Mgr.Eva Danilíková, Ph.D.


Tel: +420 / 585 632 767


Mgr.Kristýna Sloupenská


Tel: +420 / 585 632 767 


Mgr. Milada Stuchlová Horynová, Ph.D.

více...

E-mail: stuchlova.horynova@seznam.cz 


Mgr. Petra Schneiderová

více...

E-mail: petra.schneiderova@fnol.cz 

Tel: +420 / 585 632 281 


Mgr. Tereza Dýšková, Ph.D.

více...

E-mail: tomankovat@seznam.cz 

Tel: +420 / 585 632 282 


Mgr. Kateřina Zachová, Ph.D.

více...

E-mail: katkakol@post.cz 


Doktorandi

Mgr.Diana Brokešová


Tel: +420 / 585 632 767 


Mgr. Lýdie Czerneková

více...

E-mail: LidkaCz@seznam.cz 


Mgr. Jana Jemelková

více...

E-mail: j.novakova8@gmail.com 
 


Mgr. Barbora Knoppová

E-mail: barca.knoppova@seznam.cz 


Mgr. Anna Petráčková


E-mail: anna.petrackova@gmail.com Mgr.Eliška Vroblová


Tel: +420 / 585 632 767